Feber Famosa
Yasal Uyarı

Yasal Uyarı
Bu İnternet portalı (bundan böyle "Portal" olarak anılacaktır), aşağıdakilerin mülkiyetindedir: Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.U. (bundan böyle, “Famosa”).

Kayıtlı şirket adresi: C/ del Franco s/n, Polígono Industrial “Las Atalayas”, 03114 Alicante.

Kayıt Bilgileri: Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3478, Folio 47, Hoja A -103.414

Vergi Sicil Numarası: A-84392596

Fikri ve Sınai Mülkiyet
Metinler, fotoğraflar, grafikler, resimler, logolar, markalar, simgeler, teknoloji, yazılım, bağlantılar ve diğer görsel-işitsel, ses veya her türlü içeriği kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan Portal'daki tüm içerikler ile grafik tasarım ve kaynak kodlar (bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır), Famosa'nın veya Famosa'nın yetkili lisans veren olduğu durumdaki üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyetidir. Portal'a ve içeriğine erişebilen herhangi bir kullanıcıya (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) içerikle ilgili olarak, Portal'ın doğru kullanımı ile kesin olarak sınırlananın dışında yararlanma veya başka türde hiçbir hak verilmemektedir. Markalar, ticari adlar veya ayırt edici özellikler, Famosa'nın veya Famosa'nın yetkili lisans veren olduğu üçüncü şahısların mülkiyetindedir, Portala erişim, söz konusu markalar, pazarlama adları ve/veya ayırt edici özellikler üzerinde hiçbir şekilde hak vermez.

Portal’ın Kullanım Şartları
Portal'da gezinmek, kişiye Kullanıcı statüsü verir ve bu Yasal Bildirim'de yer alan ve değişikliğe tabi olabilecek hükümlerin her birinin tamamen ve istisnasız kabul edildiği anlamına gelir.

Portal Kullanıcısı, Portalı ve İçeriklerini, Kanun'a ve bu Yasal Bildirim’e, ayrıca geçerli olabilecek diğer koşullara, düzenlemelere ve talimatlara uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Kullanıcının, Kanun tarafından izin verilen veya Famosa veya kullanım haklarının sahibi tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde, İçeriği çoğaltması, kopyalaması, dağıtması, üçüncü tarafların kullanımına sunması, kamuya açık bir şekilde ifade etmesi, dönüştürmesi veya değiştirmesi, bunlarla sınırlı olmayanlar da dâhil olmak üzere kesinlikle yasaktır. Portal’a erişim, Famosa'ya virüslerin veya diğer zararlı bilgisayar unsurlarının bulunmadığından emin olma yükümlülüğü vermez. Her durumda, zararlı bilgisayar programlarının tespiti ve dezenfeksiyonu için uygun araçların mevcudiyetini sağlamak Kullanıcının sorumluluğundadır. Famosa, Portal hizmetinin sağlanması sırasında kullanıcıların veya üçüncü şahısların bilgisayar ekipmanlarında meydana gelen herhangi bir hasardan sorumlu değildir.


Bağlantılar
Portal’ın, Kullanıcının diğer İnternet sayfalarına ve portallarına (bundan böyle "Bağlantılı Siteler" olarak anılacaktır) erişmesine olanak tanıyan teknik bağlantı araçları, dizinler ve hatta arama araçları içermesi durumunda ve söz konusu Bağlantılı Sitelerin Famosa'nın mülkiyetinde olan (FAMOSA'nın mülkiyetindeki söz konusu Bağlantılı Sitelerde yayınlanan ilgili "yasal uyarı" veya "kullanım şartları"nda açıkça bildirilecektir) web sayfalarına karşılık gelmemesi durumunda, aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.

Bağlantılı Siteler ile ilgili olarak Famosa, Bağlantılı Sitelerde sağlanan içerik ve hizmetlerden sorumlu değildir. FAMOSA, Bağlantılı Sitelerin içerikleri ve hizmetlerinden haberdar değildir ve bu nedenle Bağlantılı Sitelerin içeriğinin ve/veya hizmetlerinin hukuka aykırılığı, kalitesi, güncel olmaması, bulunamaması, hatalı ve kullanılamaz durumda olmasından kaynaklanan zararlardan veya doğrudan Famosa'ya atfedilemeyecek diğer zararlardan sorumlu değildir.

Hiçbir durumda Bağlantılı Sitelerin varlığı bu sitelerin sorumluları veya hamilleri ile anlaşmaların var olduğu, Bağlantılı Sitelerde sağlanan ifadeler, içerik veya hizmetlerle Famosa'nın tavsiye edildiği, tanıtıldığı veya tanımlandığı anlamına gelmez.

Kullanıcı veya başka bir İnternet kullanıcısı, Bağlantılı Sitelerin içeriğinin veya hizmetlerinin hukuka aykırı, zararlı, aşağılayıcı, şiddet içeren veya ahlaka aykırı olan sayfalara yönlendirdiğinden haberdar olması durumunda, aşağıda yer alan bilgileri belirterek Famosa ile iletişime geçebilir:

Bildirimde bulunan kişinin kişisel bilgileri: isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi;

Bağlantılı Sitenin yasa dışı veya uygunsuz niteliğini ortaya koyan hususların tanımı;

Fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi hakların ihlali durumunda, bildirimde bulunan kişiden farklı olması halinde hak ihlaline uğrayan kişinin kişisel bilgileri. Ayrıca, hak sahibini akredite eden mülkiyete dair kanıt ve uygun olması halinde, hak sahibinin bildirimde bulunan kişiden farklı bir kişi olması durumunda hak sahibi adına hareket etme yetkisi sağlanmalıdır;

Şikayette yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair açık beyan.

Bu maddede öngörülen bildirimin Famosa tarafından alınması, bildirimde bulunan kişi tarafından belirtilen faaliyetler ve/veya içerikler hakkında fiili bilgi sahibi olunduğu anlamına gelmez.

Mevzuat
Bu Yasal Bildirim her yönüyle İspanyol yasalarına tabidir.

Sosyal medyada bizi takip et!
© 2024 Trotties
Famosa by Giochi Preziosi

Çerez Politikası

ÇEREZLERİN KULLANIMI: FAMOSA, kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığını analiz etmek için kendi çerezlerini kullanır (örneğin, ziyaret sayısını bilmek için). Daha fazla bilgi için Çerez Politikası

Tümünü kabul et Tümünü reddet