Feber Famosa
Çerez Politikası

1 KİMLİK

Sahibi: FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A. (bundan böyle, “Famosa”).

Vergi Sicil Numarası: A-84392596

Kayıtlı şirket adresi: Pol. Ind. Las Atalayas C/. Del Franco, s/n 03114 Alicante

2 AYDINLATMA VE RIZA METNİ.

Bu Gizlilik Politikası ile kullanıcı bilgilendirilir ve <www.famosa.es> URL adresinde bulunan web sitesi (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) aracılığıyla sağladığı kişisel verilerin yanı sıra, bu web sitesinde gezinmesinden elde edilen verilerin ve gelecekte FAMOSA'ya sağlayabileceği diğer verilerin FAMOSA tarafından işlenmesi için özgür iradeyle, bilgilendirmeye dayanan, belirli bir konuya ilişkin, rızasını verir.

Kullanıcı, anlaşılmasını kolaylaştırmak için açık ve basit bir şekilde yazılmış olan bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okumalı, kişisel verilerini FAMOSA'ya sağlamak isteyip istemediğine özgür iradesiyle ve gönüllü olarak karar vermelidir.

3 VERİ SAĞLAMA ZORUNLULUĞU.

Web sitesindeki formlarda talep edilen veriler genel niteliktedir ve belirlenen amaçların yerine getirilmesi için (talep edilen alanda aksi belirtilmedikçe) zorunludur.

Bu nedenle, bu verilerin sağlanmaması veya yanlış olması durumunda, Web Sitesindeki içerik serbestçe görüntülenebilmesine rağmen amaçlarını yerine getiremeyecektir.

4 KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİ FAMOSA TARAFINDAN ̇HANGİ AMAÇLA VE NE KADAR SÜRE İLE İŞLENECEKTİR?

Web Sitesi üzerinden sağlanan kişisel veriler FAMOSA tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

FAMOSA web sitelerinde yaptığınız iletişim veya bilgi taleplerini bu amaca yönelik olan mevcut kanallar aracılığıyla işleme koymak.
FAMOSA ürünlerinin tüketicileri ve kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen yedek parça taleplerini, bu amaca yönelik olan mevcut kanallar aracılığıyla işleme koymak.
FAMOSA'nın, FAMOSA web siteleri aracılığıyla gerçekleştirebileceği promosyonlara, ödül çekilişlerine, yarışmalara ve diğer promosyon etkinliklerine kullanıcıların katılımını yönetmek.
Kullanıcının kendisine ticari amaçlı bildirimlerin gönderilmesini kabul ettiği sürece ve itiraz ederek veya onayını iptal ederek FAMOSA'dan aboneliğini sonlandırmasını talep etmediği sürece, FAMOSA'dan ticari amaçlı bildirimlerin gönderilmesini yönetmek.
5 FAMOSA HANGİ KULLANICI VERİLERİNİ İŞLEYECEK?

FAMOSA aşağıdaki kategorilerde yer alan kullanıcı verilerini işleyecektir:

Kimlik bilgileri: ad ve soyad.
İletişim bilgileri: e-posta adresi, telefon ve ülke.
Diğer bilgiler: Web Sitesinde yer alan formlardaki isteğe bağlı alanlarda veya ekli belgelerde sağladığınız veriler.
Tarama verileri.
Kullanıcı üçüncü taraflara ait veriler sağlaması durumunda, bu tarafların iznine sahip olduğunu onaylar ve onları Gizlilik Politikasında yer alan bilgilerden haberdar etmeyi taahhüt eder, FAMOSA böyle bir durumda herhangi bir sorumluluktan muaftır. Ancak FAMOSA, ilgili durumu doğrulamak için gereken önemleri alarak veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde periyodik kontroller gerçekleştirebilir.

6 KULLANICI VERİLERİNİN İŞLENMESİNİN MEŞRULUĞU NEDİR?

Kullanıcı verilerinin FAMOSA tarafından işlenmesi, kullanıcıdan talep edilen ve onun tarafından her zaman geri çekilebilen rızaya ya da FAMOSA'nın kullanıcının kendi taleplerinden (örneğin yedek parça talepleri, şikayet veya öneri gönderme vb.) veya katılımından (FAMOSA tarafından düzenlenen promosyonlara kullanıcı katılımının yönetimi vb.) doğan yükümlülüklerini yerine getirme gerekliliğine dayanmaktadır. Ancak, onayınızı geri çekmeniz durumunda, bu daha önce gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasal meşruluğunu etkilemeyecektir.

Bahsedilen amaçlar için alınan onaylar birbirinden bağımsızdır ve kullanıcı bunlardan yalnızca birini iptal ettiğinde, diğerleri bundan etkilenmeyecektir.

Bu onayı iptal etmek için Kullanıcı aşağıdaki kanallardan FAMOSA ile iletişime geçebilir:

Hukuk ve Verileri Koruma Dairesine hitaben, C/ Maria Tubau, 3 28050, Madrid adresine posta yollayarak
protecciondatos@famosa.es adresine e-posta yollayarak
7 KULLANICININ VERİLERİ HANGİ ALICILARLA PAYLAŞILACAK?

Kullanıcı verileri, FAMOSA yasal zorunluluk gereği verileri kamu makamlarına, güvenlik güçlerine ve organlarına, yargı organlarına veya mahkemelere iletmesi gerekmedikçe, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

8 KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Kullanıcı:

On sekiz (18) yaşından büyük olduğunu ve FAMOSA'ya verdiği bilgilerin gerçek, doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu garanti eder. Bu amaçla, kullanıcı ilettiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur ve mevcut durumuna göre, verdiği bilgilerde uygun güncellemeleri yapar.
Üçüncü taraflara ait bilgiler vermesi durumunda, onları bu duruma ilişkin ve bu belgede yer alan hususlar hakkında bilgilendirdiğini garanti eder. Aynı şekilde, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bilgilerini FAMOSA'ya vermek için üçüncü şahısların izinlerini aldığını garanti eder.
Web Sitesi aracılığıyla verdiği her türlü yanlış veya hatalı bilgiden ve bunun FAMOSA'ya veya üçüncü şahıslara verebileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve kayıptan kendisi sorumlu olacaktır.
9 TİCARİ VE TANITIM AMAÇLI BİLDİRİMLER.

FAMOSA'nın kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri işleme amaçlarından biri, onlara ürünleri, hizmetleri, promosyonları, teklifleri, etkinlikleri veya kullanıcıların ilgilenebileceği haberlere ilişkin bilgiler içeren elektronik bildirimler göndermektir. Bu tür bir bildirim yapıldığında, yalnızca ve münhasıran daha önce bunları almak için onay vermiş olan kullanıcılara yönlendirilecektir.

Kullanıcı,FAMOSA'dan ticari veya tanıtım amaçlı bildirim almayı durdurmak istemesi durumunda, protecciondatos@famosa.es adresine bir e-posta göndererek hizmetin iptalini talep edebilir veya gönderilen ticari bildirimlerin her birinde yer alan abonelikten çıkma seçeneği aracılığıyla bunu belirtebilir.

10 KULLANICI HAKLARININ KULLANIMI.

Kullanıcı istediği zaman ve ücretsiz olarak, bu Gizlilik Politikasının 6. Bölümünde belirtilen yollardan veya adreslerden herhangi biri aracılığıyla resmi kimlik belgesinin bir fotokopisini de ekleyerek, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, FAMOSA’YA dilekçe gönderebilir. Bu amaçlar:

Verilen izinlerin iptal edilmesi.
FAMOSA'nın kullanıcıya ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğine dair teyit almak.
Kişisel verilerine erişmek.
Hatalı veya eksik bilgileri düzeltmek.
Diğer nedenlerin yanı sıra, verilerin başlangıçtaki toplanma amaçları için artık gerekli olmadığı durumlarda silinmesini talep etmek.
Verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta öngörülen koşullardan herhangi biri karşılandığında FAMOSA'dan veri işlemesinin sınırlandırılmasını talep etmek.
Bir kişiyle iletişime geçmek, görüş ifade etmek veya FAMOSA tarafından otomatikleştirilmiş veya alınmış herhangi bir karara itiraz etmek.
Verilerin taşınabilirliğini talep etmek.
Kullanıcı her durumda ve yukarıda bahsedilenlere halel getirmeksizin, geçerli veri koruma mevzuatı tarafından ilgili tarafa tanınan hakları FAMOSA'nın ihlal ettiğini düşündüğünde, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid adresindeki İspanya Verileri Koruma Kurumu'na kişisel verilerinin korunmasına ilişkin şikayette bulunabilir.

11 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.

FAMOSA, kullanıcının verilerini her zaman kesin bir gizlilik sınırları içinde ve geçerli mevzuatın hükümleri gereğince bunlarla ilgili zorunlu gizlilik yükümlülüğünü koruyarak işleyecektir. Bu amaçla teknolojinin durumunu, depolanan verilerin niteliğini ve maruz kaldıkları riskleri göz önünde bulundurarak, verilerin güvenliğini garanti eden ve değiştirilmesini, kaybolmasını, yetkisiz işlenmesini veya erişimini önleyen gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır.

Çerezler

Çerezler Hakkında Bilgi.

Çerezler, bir web sitesini ("site") ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen küçük bilgi dosyalarıdır. Sonraki ziyaretlerinizde veya bu çerezi tanıyan farklı bir siteyi ziyaret ettiğinizde çerezler kaynak siteye geri gönderilir.

Çerezler, bir sitenin kullanıcının cihazını tanımasına, sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmesine, tercihlerini hatırlamasına ve genel olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmesine olanak tanıdığı için kullanışlıdır.

Web sunucusu tarafından verilen çerezlerin bazıları yalnızca web oturumu süresince kalır ve tarayıcı kapatıldığında sona erer.

Diğer çerezler, kullanıcı bir siteye geri döndüğünde onu hatırlamak için kullanılır ve daha uzun sürelidir.

Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek her çerez oluşturulduğunda bunu engelleyebilir veya size bildirmesini sağlayabilirsiniz.

Cihazınızda hangi çerezlerin oluşturulduğunu nasıl göreceğiniz, farklı tarayıcı türlerini kullanarak bunları nasıl yöneteceğiniz veya sileceğinizle ilgili ve çerezler hakkında daha birçok bilgiyi www.allaboutcookies.org. adresinde bulabilirsiniz.

Çerezleri etkinleştirme, devre dışı bırakma veya silme eylemleri web tarayıcısı düzeyinde de gerçekleştirilebilir. Bunun için tarayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyin (genellikle "Yardım", "Araçlar" veya "Düzenle" seçeneklerinde yer alır). Bir çerezi veya çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez, bunu tarayıcınızda manuel olarak yapmanız gerekir.

FAMOSA tarafından kullanılan çerezleri engellediğinizde veya sildiğinizde, web sitesinin işlevselliğinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz.

Mevzuat
İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası İspanyol yasalarına tabidir.

Sosyal medyada bizi takip et!
© 2024 Trotties
Famosa by Giochi Preziosi

Çerez Politikası

ÇEREZLERİN KULLANIMI: FAMOSA, kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığını analiz etmek için kendi çerezlerini kullanır (örneğin, ziyaret sayısını bilmek için). Daha fazla bilgi için Çerez Politikası

Tümünü kabul et Tümünü reddet